Wolontariat Don Bosco

Współpracujemy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym we współfinansowaniu projektu pod hasłem Międzynarosowy Wolontariat DON BOSCO. Celem projektu jest szkolenie młodych wolontariuszy.

Cel ten jeszt realizowany porzez:

  • ogólnopolskie spotania w grupach szkoleniowych oraz spotkania w grupach regionalnych i lokalnych
  • zaangażowanie w swoim środowisku na rzecz potrzebujących: oratoria salezjańskie, świetlice środowiskowe, obozy dla uchodźców
  • uwrażliwianie na problemy krajów rozwijających się, prelekcja, wystawy z misjonarzami, projekcje filmów …
  • wyjazdy krótkoterminowe do 3 miesięcy w okresie wakacyjnym do pracy z dziećmi na Wschód (Rosja i Ukraina) i Albanii
  • wyjazdy długoterminowe jednoroczne do krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji