Przejdź do treści

logo fundacjiFundacja "Ku Mądrości" im. dr Anny Dux powstała w marcu 2003 roku.  Jest wynikiem współpracy Salezjanów z panią Anną Dux, której pragnieniem było wspieranie młodzieży zdolnej, nie posiadającej wystarczających środków materialnych na naukę. Pani Dux postanowiła szukać ludzi dobrej woli w kraju i za granicą myślących i działających podobnie.

Fundacja "Ku Mądrości" im. dr Anny Dux z początkiem roku szkolnego 2003/2004 zorganizowała pierwsze stypendia dla uczniów Salezjańskiego Gimnazjum i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego. Także jednym z pierwszych projektów było wspieranie  młodzieży polskiej pochodzącej zza wschodniej granicy Polski, która podejmowała  naukę w szkole salezjańskiej w Sokołowie Podlaskim. Działalność stypendialna jest aktualnie główną dziedziną działalności Fundacji. Poszerzona została ona o wspieranie studentów w ramach projektu ogólnopolskiego „Dyplom z marzeń”. Poza działalnością stypendialną zajmuje się również realizacją projektów o charakterze kulturalnym i oświatowym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta.

Fundacja pragnie także zauważyć i docenić ludzi, którzy szczególnie aktywnie będą uczestniczyć w misji wychowawczej i edukacyjnej, jaką prowadzi Zgromadzenie Salezjańskie. Widocznym znakiem będzie przyznawanie medalu "Ku Mądrości". Pierwszymi osobami uhonorowanymi w ten sposób są: J.E. Antoni Dydycz, biskup drohiczyński, który z o ojcowskim sercem patronuje szkole salezjańskiej w Sokołowie Podlaskim, ks. Zbigniew Malinowski, który jako inspektor Warszawskiej Prowincji Salezjanów powołał do istnienia szkołę, ks. Stanisław Bogdański, pierwszy dyrektor i budowniczy szkoły, pan inż. Franciszek Łomża, który nieodpłatnie nadzorował budowę sali gimnastycznej oraz sama patronka, Pani dr Anna Dux.

Przed Fundacją stoi jeszcze wiele wyzwań na polu naukowym, wychowawczym, dydaktycznym czy rekreacyjno-sportowym.

 

Honorowy patronat nad Fundacją sprawuje Pani Anna Dux, urodzona w 1918 r. w miejscowości Ufa (Rosja).

PatronWykształcenie medyczne zdobyła na wydziale medycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Jako lekarka pracowała najpierw w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Następnie stopnie naukowe doktora medycyny i kandydaturę nauk medycznych zdobyła na Uniwersytecie Śląskim w Zabrzu. W 1958 r. otrzymała stypendium w Londynie, skąd przeniosła się do Paryża. Od roku 1960 pracowała przez 30 lat w Instytucie Onkologicznym w Amsterdamie. Swoje życie naukowe poświęciła badaniom dotyczącym nowotworów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNESCO i WHO) oraz Międzynarodowa Unia Przeciwrakowa, korzystając z wiedzy i doświadczenia dr Dux, polecała jej misje propagowania w różnych krajach badań w zakresie tej problematyki. W związku z tym była uczestnikiem i prelegentem wielu międzynarodowych konferencji naukowych z tej dziedziny (z obszaru genetyki oraz badań nad zgodnością tkankową). Po powrocie do kraju w 1993 r., Pani Anna Dux pozostała nadal osobą społecznie aktywną.

Od lat młodzieńczych związana była z Sodalicją Mariańską, w okresie pobytu za granicą brała czynny udział w życiu parafii, do których należała, prężnie uczestniczyła w działaniach Akcji Katolickiej w swojej warszawskiej parafii. W orbitę wielu jej zainteresowań i działań wpisała się także szkoła salezjańska w Sokołowie Podlaskim oraz nowo powstała Fundacja. Zmarła 30 września 2007 roku.