Przejdź do treści

organizowanie i finansowanie:

  • pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
  • stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce,
  • stypendiów dla młodzieży zza wschodniej granicy Polski,
  • publikacji poświęconych problematyce szkolnej i wychowawczej,
  • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
  • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  • organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,
  • dofinansowywanie wycieczek szkolnych i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,
  • wspieranie aktywności artystycznej młodzieży szkolnej,
  • umożliwienie pracy wychowawczej wolontariuszom.