Przejdź do treści

organizowanie i finansowanie:
1)    pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
2)    stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce,
3)    stypendiów dla młodzieży zza wschodniej granicy Polski,
4)    publikacji poświęconych problematyce szkolnej i wychowawczej,
2.    finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
3.    współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,
4.    dofinansowywanie wycieczek szkolnych i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,
5.    wspieranie aktywności artystycznej młodzieży szkolnej, umożliwienie pracy wychowawczej wolontariuszom.