Przejdź do treści

Program Stypendiów Pomostowych.

Nasza Fundacja od trzech lat uczestniczy w programie Stypendiów Pomostowych. W tym okresie przyznaliśmy 26 stypendiów po. Środki, które przeznaczamy na ten cel pochodzą w całości z  tzw. 1% podatku.

Program Stypendiów Pomostowych, będący wspólnym przedsięwzięciem różnych instytucji, stanowi próbę odpowiedzi na problem silnej dysproporcji w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Wielu uzdolnionych młodych ludzi, zwłaszcza z terenów popegeerowskich, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do przekroczenia. Stąd też celem programu jest wsparcie takiej młodzieży poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia, do godz. 16.00.

 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną
w 2018 roku i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu); tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na dalsze lata nauki.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na stronie www. stypendia-pomostowe.pl