Przejdź do treści

Fundacja "Ku Mądrości" im. dr Anny Dux powstała w marcu 2003 roku.  Jest wynikiem współpracy Salezjanów z panią Anną Dux, której pragnieniem było wspieranie młodzieży zdolnej, nie posiadającej wystarczających środków materialnych na naukę. Pani Dux postanowiła szukać ludzi dobrej woli w kraju i za granicą myślących i działających podobnie.