Przejdź do treści

 

• Podatnik może przekazać 1%
• W jednym ZEZNANIU
• W części „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%

JAK PRZEKAZAĆ 1%

• Podatnik może przekazać 1% swojego podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego wyłącznie przy składaniu do Urzędu Skarbowego „ZEZNANIA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU W ROKU PODATKOWYM”.

• W jednym ZEZNANIU (PIT-28; PIT-36; PIT-36L; PIT-37 lub PIT 38) darczyńca może przekazać odpis 1% podatku tylko dla jednej OPP.

• W części „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI  POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” zeznania

- w pozycji „Numer KRS” numer naszej FUNDACJI „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux     0000156069

- w pozycji „Wnioskowana kwota” wpisujemy wynik mnożenia przez 1% kwoty z pozycji „Podatek należny” po zaokrągleniu do pełnych dziesiatek groszy w dół.

• W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” zeznania

- w pozycji „Cel szczegółowy” można wskazać konkretny cel na jaki ma być  przeznaczona darowana kwota


- po zaznaczeniu kwadracika w pozycji „Wyrażam zgodę” Urząd Skarbowy przekaże FUNDACJI dane osobowe darczyńcy (imię, nazwisko, adres).

Podstawy prawne:

    Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.